Miras kavgası büyüdü! İnan Kıraç evlatlıktan ret için kızına dava açtı

İş insanı İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın vasiyetinde Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş hisselerini kızı İpek Kıraç’a bırakması sonucu miras nedeniyle mahkemelik olmuştu.

MİRASIN BİR PAYI İNAN KIRAÇ’A 3 PAY KIZINA

Suna Kıraç 15 Eylül 2020’de vefat ettiğinde eşi İnan Kıraç ve hayatta olan çocuğu İpek Kıraç İstanbul Anadolu 20. Sulh Hukuk Mahkemesince mirasçı olarak tespit edildi. Mahkeme mirasının 4 pay olarak kabul ederken bir payın İnan Kıraç’a 3 payından kızı İpek Kıraç’a aidiyetinin tespit olduğuna hükmetti.

VASİYETNAMEDE KIZINA ŞİRKETİN TAMAMINI BIRAKTI

İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde Suna Kıraç’ın 1992 tarihli vasiyetnamesinin okunduğunda İpek Kıraç’a Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş hisseleri ve ferilerinin bıraktığı, terekenin kalanı bakımından yasal miras oranlarının uygulanması vasiyet olunduğu belirlendi.

İNAN KIRAÇ, EŞİT DAĞITIM İSTEDİ

İnan Kıraç, eşi Suna Kıraç’ın ailesi Türkiye’nin sayılı büyük şirketlerinden olan Koç Holding A.Ş’nin ve bağlı ortaklıklarının pay sahibi olduğunu, miras paylarının anılan şekilde kanuna uygun olarak belirlenmesini istedi.

KIZININ MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

İnan Kıraç, mahkemece İpek Kıraç’ın mirastan 3 sahip olması üzerine atanmış mirasçılık belgesinin iptalini için dava açtı. İnan Kıraç dilekçesinde, İpek Kıraç’ın vasiyetnamenin tenfiz talep etme yoluna gitmeden, vasiyet alacağını elde etmek için bu şekilde hukuka aykırı bir karar talebinde bulunduğunu ileri sürdü.

SAKLI PAYIM ENGELLENMEK İSTENİYOR

İnan Kıraç, dilekçesinde saklı miras payını elde etmesinin engellenmeye çalışıldığını belirterek, “Vasiyet alacağına konu Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş hisseleri ve ferileri üzerinde teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesi gerekir. Tüm bu nedenlerle muris Suna Kıraç’ın vefatı anında sahip olduğu ve vasiyetnameye konu Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş’nin yüzde 20,13 oranında 52 milyon 527 bin TL nominal bedelli hisselerin mirasçıları adına pay defterine kaydının ve temettü ödemelerinin mirasçılardan herhangi birine yapılmasının engellenmesi yönünde teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını istiyorum” dedi.

İnan Kıraç, kızı İpek’in atanmış mirasçılık belgesinin iptaline karar verilmesini, bu hususun dikkate alınarak muris Suna Kıraç’ın terekesi üzerinde miras paylarını kanuna uygun şekilde müvekkili İnan Kıraç 1 pay, davalı İpek Kıraç 3 pay olacak şekilde gösterir mirasçılık belgesi düzenlenmesine karar verilmesi istedi.

İPEK KIRAÇ “ANNEM SAĞLIĞINDA BANA KALMASINI İSTEDİ”

İpek Kıraç ise annesinin Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş’deki hisselerinin tümüyle kızına kalmasını istediğini, terekedeki diğer malvarlığı değerlerinin ise eşi ve kızı arasında miras payları oranında paylaşılmasını istediğini dilekçesinde belirtti.

Mirasçılık belgesinin iptali davasını reddeden mahkeme gerekçeli kararda, Kıraç’ın mahkeme önünde ikrarda bulunmuş olup, İpek Kıraç’ın atanmış mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin talebini kabul ettiğini, açıkça bu şekildeki ikrar ettiği anlatıldı.

KIZINA EVLATLIKTAN RET DAVASI AÇTI

Bunun üzerine İnan Kıraç Temmuz’da İnan Kıraç’a evlatlık ilişkisinin ortadan kaldırılması için dava açtı. İstanbul Anadolu 14 Aile Mahkemesine açılan davada İpek Kıraç dava dosyasına giren ek belgelerin gizli tutulmasını istedi. Mahkeme ise İpek Kıraç’ın bu talebini reddetti. İnan Kıraç’ın, kuracağı vakıf aracılığı ile tüm mal varlığını eğitime muhtaç çocuklara bağışlayacağı iddia edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx